Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname.

Interne fout - Knack

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.