Met een VAPZ kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal, dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname. Een VAPZ is een must voor een zelfstandige. Geen enkele andere spaarformule is zo interessant.