Indien u arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekering Gewaarborgd Inkomen u maandelijks een uitkering. Het principe is heel eenvoudig: met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig als u straks door een ongeval of door ziekte wordt getroffen. Deze premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.