Een verzekering "Gewaarborgd Inkomen" dekt het inkomensverlies als u door ziekte of ongeval langere tijd niet kan werken. Daarnaast kan de bedrijfsleider ook het voortbestaan van zijn zaak veilig stellen via een omzetverzekering. Deze verzekering wordt afgesloten door uw vennootschap en garandeert dat tot 60% van de omzet behouden blijft dankzij een financiële tussenkomst van de verzekeraar.