Exact 50 jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders uit Marokko en Turkije naar ons land. Aan de KULeuven staan ze daarom uitgebreid stil bij deze arbeidsmigratie. Saliha Özdemir zit mee in de organisatie van het evenement en vertelt wat er op het programma staat.