Het Zomerakkoord van de federale regering voorziet een meerwaardebelasting voor vennootschappen die kleine participaties aanhouden in andere bedrijven. BAN Vlaanderen vreest dat business angels nu twee keer zullen nadenken voor ze durfkapitaal investeren. Nefast voor het ondernemersklimaat, aldus BAN Vlaanderen.