Het Vlaams vredesinstituut onderzocht hoe de Belgische wapenexport evolueerde en wat de overheveling van het vergunningenbeleid naar de gewesten heeft betekend.