De macro-economische data van de Eurozone zijn goed, maar de bedrijfswinsten vallen tegen. Is het dan nog gezond dat de beurzen blijven stijgen? En hoe moeten we de recente golf van fusies en overnames interpreteren? Luiden ze een nieuw hoofdstuk in van versnelde economische groei? Vragen voor William de Vijlder van BNP Paribas Investment Partners.