Waar je ook gaat in de Vlaamse bedrijfswereld, je komt altijd wel een Vlerick Boy tegen, een afgestudeerde van de befaamde business school. Zo'n netwerk is een kracht, maar soms ook een zwakte. Het "ons-kent-ons" clubje leidde al tot schandalen, recent nog rond handel met voorkennis bij Fortis. Auteur Alain Mouton komt praten over z'n boek Vlerick Boys.