Wie een huis bouwt staat er meestal niet bij stil dat er heel wat zaken kunnen fout lopen, en ook de buren schade kunnen berokkenen. Is de aannnemer verzekerd? En indien hem geen fout te verwijten valt, wie dekt dan de schade?