Te veel multinationals - zoals grote mijnbouwbedrijven - schenden de mensenrechten in Centraal- en Zuid-Amerika. Daarom pleit Broederlijk Delen voor bindende regels die de multinationals ter verantwoording kunnen roepen. Een proces dat heel lang kan duren.