Tijdens de Koude Oorlog was Brussel de speeltuin van spionnen en dubbelagenten. Anno 2013 lijkt er weinig veranderd. Journalist Kristof Clerix dook in de archieven van het Warschaupact op zoek naar waargebeurde verhalen.