De cultuursector moet het met 5 procent minder cultuursubsidies doen. Welke economische waarde vertegenwoordigt ze? Kan een cultuursector overleven zonder subsidies? Vragen voor Roeland Byl van Trends.