Vanaf begin volgend jaar worden de Basel III normen ingevoerd. Wat zijn de gevolgen voor de economie en de bankensector? Thijs Peeters van Capco geeft zijn visie.