Emeritus professor internationale economie Ludo Cuyvers legde de economische concepten van Das Kapital onder de loep, en bekeek wat Karl Marx voor economen van vandaag kan betekenen.