Het systeem van het schenken van een onroerend goed wordt vereenvoudigd. Vanaf nu bestaan er nog slechts twee aparte categorieën. Maar ook de tarieven zijn gedaald en dat kan wel eens goed nieuws betekenen voor zij die een schenking ontvangen.