Sinds 1 januari zijn de successierechten van naam veranderd. Men spreekt tegenwoordig van de erfbelasting. Met die naamswijziging komen er nog een aantal grote veranderingen. Zo zijn onder andere de boetes voor het laattijdig indienen van de aangifte van nalatenschap een stuk de hoogte ingegaan.