Het opstellen van een inventaris kan een oplossing bieden wanneer er discussies zijn over een erfenis. De notaris kan hier helpen.