microStart roept deze week uit tot de week van het microkrediet. De instelling verleent micro-kredieten aan mensen die onder de armoedegrens leven en zelf een zaak willen starten. microStart vraagt aandacht voor het precaire statuut van deze entrepreneurs.