De VS worden tegen 2020 de grootste producent van gas en olie ter wereld. Professor David Criekemans (Internationale Politiek, UA) heeft zijn bedenkingen, want het winnen van olie uit teerzand en de ontginning van schaliegas zijn heel schadelijk voor de natuur.