De economische en technologische opleidingen aan onze hogescholen krijgen te weinig geld. Dat is niet goed, zegt denktank VKW, want die opleidingen leiden vaak tot beroepen die nu nauwelijks ingevuld geraken.