Het merendeel van de bedrijven kan zonder reclamebureau. Een straffe uitspraak, zeker als ze komt van een marketingman, Erik Saelens van Brandhome. Bedrijven hebben de beste kennis over hun producten en markten. Ze hebben alleen een béétje hulp nodig om die aan de man te brengen, beweert Saelens in Z-Expert.