Uit een Europese studie, uitgevoerd door consultingbedrijf Ayming, bij ruim 2800 managers blijkt dat die tevreden zijn met hun werk. Tegelijk blijkt ook dat als een manager afwezig is, dat vooral om persoonlijke redenen is, en minder om werkgerelateerde redenen. Geert Coupez van Ayming licht het onderzoek toe.