Als er nog veel ambtenaren moeten verdwijnen bij de FOD Financiën, dreigen er bepaalde gebieden in ons land fiscale paradijzen te worden. Dat zegt vakbondsman François Goris van de Nationale Unie van Openbare Diensten.