De GAS-boetes die de steden en gemeenten kunnen heffen, zijn inefficiënt, zijn soms zelfs onwettig en hebben geen maatschappelijk draagvlak. Een aanpassing is dringend nodig, vindt de decaan van de faculteit Rechten aan de KUL.