Gemeenten moeten tegen 2019 overschotten boeken om hun leningen te kunnen afbetalen. BDO, dat in Vlaanderen 120 gemeentebesturen bijstaat bij de financiële planning vreest dat heel wat gemeenten die timing niet zullen halen. Gemeenten vragen zich best dringend af welke taken ze eventueel afstoten, aldus BDO.