De dagbladhandelaars en distributeur AMP spreken mekaar de laatste tijd meer via de rechtbank dan in de winkels. Een overlegorgaan moet de geschillen tussen beide spelers wegwerken.