De toplui van Royal Park Investments zijn het adviesbureau B-Crown advisors gestart. Ze zorgen onder meer voor financiering van moeilijk te funden projecten. Dat kan via gestructureerde producten, waaraan nog steeds een smet kleeft na de financiële crisis. "Als het project gezond is, en de financiering transparant, dan blijft dit een waardevolle manier van financieren."