Een 200 tal bedrijven in België heeft een eigen pensioenfonds, maar ziet zich door verstrengde wetgeving geconfronteerd met extra regels en meer kosten. Aon richtte een multiwerkgeverspensioenfonds op om de pensioenfondsen van deze bedrijven samen te brengen.