Als u een vermogensconstructie heeft opgezet in een fiscaal paradijs en de wettelijke verplichting naleeft om deze ook te melden aan de fiscus, zult u in de nabije toekomst de doorkijkbelasting betalen. Hoe gaat u hier het best mee om ?