De IAO, de Internationale Arbeidsorganisatie, maakt een speerpunt van de strijd tegen de informele economie. Dat zijn mensen die zonder contract werken en geen enkele bescherming genieten. Wereldwijd werkt de helft van de mensen in de informele economie. IAO-vicevoorzitter Luc Cortebeeck trekt mee aan de kar.