Producenten van zonne- en windenergie weten niet altijd hoeveel stroom ze kunnen leveren. Daarvoor zijn ze te afhankelijk van de grillen van het weer. IBM heeft een systeem om het rendement beter te voorspellen.