In een wetsontwerp over de fel betwiste monsterbelasting van 309 procent, wil de regering meer klaarheid scheppen en rechtszekerheid bieden. Wat gaat er precies veranderen?