De bevolkingsgroei is één van de grootste uitdagingen voor onze steden. Als ze op een duurzame manier willen meegroeien, kan dat niet zoals het nu gebeurt. In het boek "Mensen maken de stad" staan enkele scenario's uitgelegd.