Milton Friedman werd precies 100 jaar geleden geboren en was één van de belangrijkste economische denkers van de vorige eeuw. De vrijemarkteconomie was heilig voor hem. Tegelijk was hij ook erg sociaal bewogen. Dat zegt Johan Van Overtveldt die de man enkele keren ontmoette en er een boek over schreef.