Vijf jaar na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers hebben de banken hun lesje nog niet geleerd. Veel banken zijn nog niet stabiel en dat is een potentieel gevaar bij nieuwe schokken, waarschuwt Johan Van Overtveldt van Trends.