De erfenissprong - Notaris Wittesaele Dankzij een erfenissprong kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders. Een groot aantal nadelen zijn door de recente hervormingen in het erfrecht weggewerkt. Bovendien kunnen ouders die hun nalatenschap toch aanvaarden, onder bepaalde voorwaarden een deel van hun erfenis belastingvrij schenken.

De clausule Valkeniers - Notaris Blindeman Nieuw samengestelde gezinnen zijn vandaag niet zeldzaam. Kinderen van nieuw samengestelde gezinnen hoeven niet meteen te vrezen voor hun erfenis als één van de ouders wenst te hertrouwen: de clausule Valkeniers kan een aantal dingen tot in de puntjes regelen.

Een woning (ver)kopen op een eenvoudige en veilige manier via Biddit.be - Notaris Wittesaele. Het kan nu echt: online vastgoed kopen en verkopen. Een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot) die synoniem staat voor een stap in de richting van modernisering van het beroep. Het notariaat heeft de smaak van technologie te pakken, en dat is goed nieuws voor kopers en verkopers van vastgoed.

7% registratiebelasting - Notaris Bénédicte Strobbe Op 1 juni 2018 werden de Vlaamse registratierechten hervormd. De hervorming maakt komaf met wat we het "klein beschrijf" noemden en maakt plaats voor een nieuw verlaagd tarief van 7% Maar wat verandert er nu precies, en vooral voor wie verandert er nu precies iets?