Een rapport van de OESO schrijft dat ons land gemiddeld 1% extra economische groei kan creëren, als er structurele ingrepen komen. Alain Mouton van Trends geeft enkele voorbeelden van zulke ingrepen.