Itinera ziet de zesde staatshervorming als een interessantie opportuniteit om de ouderenzorg in Vlaanderen klaar te maken voor de steeds toenemende vergrijzing. Een zelfredzame oudere, een gelijk speelveld voor alle zorginstellingen en een grotere nadruk op privéverzerzekeringen zijn daarbij de speerpunten.