Ondernemers moeten - op kosten van de vennootschap - privépersoneel kunnen aanwerven dat zich kan bezighouden met hun gezin en hun huishouden. Dit voor een goed evenwicht tussen werk en gezin. Het is een voorstel van Daniëlle Vanwesenbeeck, zaakvoerster van Mastermail.