Afval van karton, hout en metalen recycleren bedrijven al bijna volledig, maar plastic hinkt nog achterop. De recyclageindustrie probeert daar wat aan te doen. Zo zijn de afvalzakken voor plastic op bouwwerven al een groot succes. Intussen lopen er ook proefprojecten om piepschuim en harde plastics zoals emmers in te zamelen.