Sinds de eurocrisis zien we een terugkeer naar de nationale, financiële markten. De éénmaking na de invoering van de euro wordt langzaam teniet gedaan. Koen De Leus wijst op de gevaren.