Nieuwe wetgeving en rechtspraak duiden bestuurders meer en meer op hun persoonlijke verantwoordelijkheden in een raad van bestuur. Volgens Aon wil 6 op de 10 bestuurders een verplichte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.