Hoe kan de elektrische wagen in Vlaanderen vleugels krijgen en hoe kunnen Vlaamse bedrijven er een graantje van meepikken? De E-mobility cluster groepeert 22 belangenorganisaties en bedrijven, die samen naar de antwoorden zoeken.