De Vlaamse regering heeft beslist dat er in Vlaanderen tegen 2040 geen asbest meer aanwezig mag zijn. Op dit ogenblik zou er volgens schattingen van OVAM nog 3.7 miljoen ton asbest in gebouwen en nutsvoorzieningen zitten.