Een groepje bekende Vlamingen - verenigd in de vzw Klimaatzaak - heeft de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden officieel in gebreke gesteld. Onze regeringen doen te weinig, zeggen ze, om de opwarming van de aarde te stoppen. Een rechter zal nu uitspraak moeten doen.