Een werkgroep van 8 fiscale experten gaat een rapport opstellen om de fiscaliteit in ons land te verbeteren. Nu is er te veel misnoegdheid en rechtsonzekerheid, zeggen ze. Eric Spruyt (KULeuven, HUB) licht toe.