Women on board, dat ijvert voor meer vrouwen in raden van bestuur, bestaat vijf jaar. De organisatie heeft een pool van bijna 200 hooggekwalificeerde vrouwen die beschikbaar zijn om in een raad van bestuur te zetelen. "We vinden geen vrouw voor zulke functies," is dus een argument dat niet meer zou mogen spelen.