Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? Moet je intussen iets ondernemen?