Een woning kopen is meestal een leuke en spannende aangelegenheid. Maar bij het verhuizen kunnen soms gebreken opduiken. Wat moet je doen in zo'n geval?